2012 m. spalio 7 d., sekmadienis

Priimtas naujas Gyvūnų globos, laikymo ir naudojimo įstatymas

„Apie Tautos didybę ir dorovinę brandą galima spręsti iš to, kaip joje elgiamasi su gyvūnais“ (M. Ghandi)

Šią citatą aš prisiminiau iškart, vos tik perskaičiusi Seimo posėdžių, kuriuose buvo svarstomas naujojo Gyvūnų globos, laikymo ir naudojimo įstatymo priėmimas, stenogramas. Maždaug tą patį turėjo omenyje ir Seimo narė Z. Užlytė, šio įstatymo priėmimą pakomentavusi taip: „Gyvūnai nėra rinkėjai, tai parodo ir pustuštė Seimo salė“.

Visų pirma, labai gaila, kad priimant įstatymą, Seimo nariai teikė pasiūlymus ir diskutavo išskirtinai tik kovinių ir pavojingų šunų veislių laikymo klausimais (tą patį šiuo metu aktyviai daro ir žiniasklaida). Nei vieno pasiūlymo nebuvo pateikta, kuris liestų gyvūnų gerovę ir jos apsaugą. Ar tikrai naujojo įstatymo projektas šiuo atžvilgiu buvo idealus?

Štai, pavyzdžiui, koks yra priimtame įstatyme „gyvūnų globos namų“ apibrėžimas:

Gyvūnų globos namai – asmuo, turintis teisės aktų nustatytus reikalavimus atitinkančias patalpas, kuriose gyvūnai laikomi, kol nugaiš (išskyrus atvejus, kai dėl gyvūnų sveikatos būklės ar agresyvumo juos būtina nugaišinti), bešeimininkiai ir bepriežiūriai gyvūnai – kol bus surasti nauji savininkai, sužeisti ar sergantys laukiniai gyvūnai – kol juos bus galima išleisti į laisvę.

Problema glūdi jau pačioje pirmoje frazėje: „asmuo, turintis teisės aktų nustatytus reikalavimus atitinkančias patalpas“. Tai reiškia, kad neužsiregistravusių Valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje ir negavusių oficialaus statuso gyvūnų globos namų priežiūra ir kontrolė iš valstybinių institucijų pusės nebus vykdoma, ir tai yra didžiulė bėda. Kiekvienas kas kaip sugalvos, tas taip ir globos gyvūnus - be tam tikslui pritaikytų patalpų, neturėdami sanitarinių sąlygų, negalėdami suteikti pilnavertės visų globotinių priežiūros ir, svarbiausia, neužtikrindami jiems saugumo nuo užkrečiamų ligų. Šiuo atveju labiau kalbu net ne apie pavienius globėjus (nors kartais ir jų namai, pro kuriuos „praėjo“ dešimtys gyvūnų, tampa sunkių infekcijų židiniu), o apie tuos, kas užsiima dešimčių gyvūnų globa vienu metu - kad tik išgelbėtų kuo daugiau, nors realiai tokią globą sunku pavadinti globa - gyvūnai masiškai užsikrečia pačioje prieglaudoje, serga, kenčia, tuomet juos bandoma išgelbėti jau ne nuo benamio dalios, o nuo ligų... Kažkam pasiseka, kažkas pasiduoda, o kažkam visam gyvenimui lieka sveikatos randai. O realiai kaži ar nuo tokios globos išgelbėjama daugiau gyvūnų - juk ligos stabdo gyvūnų dovanojimą ir didina gyvūnų globos namų išlaidas, kurias būtų buvę galima panaudoti sąlygų gerinimui.

Ši situacija yra visiškai analogiška, kaip ir situacija su zoologijos sodų įstatyminiu reguliavimu. Kai 2011 m. buvo pateikta „Born Free“ fondo tarptautinė Lietuvos Zoologijos sodų tyrimų ataskaita, paaiškėjo, kad iš penkių tyrimui atrinktų Lietuvoje veikiančių zoologijos sodų, atitinkančių „zoologijos sodų“ sąvoką Europos Sąjungos lygmeniu, tik du yra licencijuoti. Užuot susirūpinęs kitų trijų laukinius gyvūnus eksponuojančių vietų licencijavimu bei jose laikomų gyvūnų gerove ir laikymo sąlygomis, oficialus valdžios atstovas, Aplinkos ministerijos Biologinės įvairovės skyriaus vedėjas S. Paltanavičius žiniasklaidai štai ką atsakė:

„Lietuvoje yra 2 oficialiai registruoti zoologijos sodai. Todėl deklaravimas, kad Lietuvoje yra 5 zoologijos sodai, neatitinka tiesos ir klaidina. Vertinimas vyko neoficialiai, laukinių gyvūnų apsaugos fondo „Born Free“ atstovas keliavo po Lietuvą ir lankėsi Grūto parke, Lietuvos jaunųjų gamtininkų centre ir Klaipėdoje esančiame gamtininkų centre „Mini Zoo“. Šie parkai nesiekia zoologijos sodų statuso, tad jų negalime priskirti prie zoologijos sodų. O būtent jie ir buvo priskirti prie zoologijos sodų. Todėl vertinti pagal šias sąlygas, mes galime tik du Lietuvoje veikiančius zoologijos sodus
„Žmogus gali turėti puikiausią gyvūnų kolekcijos rinkinį, tačiau jis nenori tokio statuso. Tai savanoriškas veiksmas. Leidimus išduoda mūsų sistema, kai įsitikina, kad institucijos atitinka zoologijos sodams steigti keliamus reikalavimus“


Kaip matote, pas mus viskas atvirkščiai. Tikrinimai atliekami tik tuomet, jei pareiški savo norą ir atitinki reikalavimus. O jei jų neatitinki ir licencijos neturi - vis tiek gali laikyti laukinius gyvūnus, tik popieriuko neturėsi. Štai šitaip pas mus užtikrinama gyvūnų gerovė. Prisirišama ne prie objektyvaus apibūdinimo, kas tai yra vienas ar kitas dalykas („zoologijos sodas“ arba „gyvūnų globos namai“), kiek ir kokių gyvūnų ten laikoma, kokiais tikslais ir pan., bet prie paprasto formalumo - turi ar neturi įstaiga popieriuką. Tada atitinkamai bus arba nebus atliekama tos įstaigos gyvūnų laikymo kontrolė. Štai koks pas mus suvokimas. Taigi netgi jei kažkas pas mus sugalvotų pasivadinti gyvūnų prieglauda ir globoti 200 gyvūnų kokiame nors apleistame pastate be jokių narvelių, galimybės juos atskirti vienus nuo kitų, nevakcinuodami ir nekastruodami - šito galima nekontroliuoti, nes globėjas nepareiškė savanoriško noro gauti „gyvūnų globos namų“ popieriuko.

Kitas svarbus momentas - į mūsų naujojo įstatymo projektą nebuvo perkelta ES direktyvoje paminėta svarbi apibrėžimo dalis, kad gyvūnų globos namais gali būti tik pelno nesiekiantis juridinis asmuo, tuo užtvirtinant, kad beglobiai gyvūnai netaptų pasipelnymo šaltiniu.

Toliau seka dar įdomesni dalykai - viename ir tame pačiame „gyvūnų globos namų“ apibrėžime dvejopai apibūdinama, kiek ilgai turi būti laikomi gyvūnai:
  • gyvūnai laikomi, kol nugaiš (išskyrus atvejus, kai dėl gyvūnų sveikatos būklės ar agresyvumo juos būtina nugaišinti),
  • bešeimininkiai ir bepriežiūriai gyvūnai – kol bus surasti nauji savininkai,
  • sužeisti ar sergantys laukiniai gyvūnai – kol juos bus galima išleisti į laisvę.
Tai kurio reikalavimo vis dėlto laikytis? Juk visi gyvūnai, patenkantys į prieglaudas, ir yra bešeimininkiai arba bepriežiūriai. Juos visus laikyti, kol nugaiš? Ar kol bus surasti nauji savininkai? O jeigu atsiras teisėti gyvūno savininkai? Jiems atiduoti išvis negalima? O jei gyvūnų globos namai fiziškai nebegali priimti daugiau gyvūnų, nes nebėra vietos? Kas tada? Kur juos dėti ir laikyti? Kokios institucijos turi perimti tokius gyvūnus? Kaip jos turėtų vadintis? Štai, tarkime, Vilniuje veikianti beglobių gyvūnų sanitarinė tarnyba „Grinda“ - ji juk irgi turi tą patį „gyvūnų globos namų“ popieriuką bei turi prisilaikyti reikalavimų bei šio įstatymo. Gaunasi, kad nuo šiol mūsų valdžia pasirašė įstatymą, pagal kurį gyvūnų perteklius gyvūnų globos namuose niekaip negalės būti kontroliuojamas.

Apie gyvūnų perteklių išsamiau jau rašiau straipsniuose gyvūnų prieglaudoms, tačiau esmė tokia: jeigu nei viena gyvūnų globos įstaiga neturės teisės nugaišinti sveikų gyvūnų, tai neišvengiamai turės neigiamų pasekmių: - tie gyvūnų globos namai, kurie bus sudarę sutartis su savivaldybėmis ir privalės priimti visus bešeimininkius ir bepriežiūrius gyvūnus, tačiau niekaip negalės kontroliuoti gyvūnų skaičiaus savo patalpose, taps perpildyti. Perpildytuose gyvūnų globos namuose neįmanoma užtikrinti gyvūnų gerovės reikalavimų, bus neįmanoma kokybiška infekcinių ligų prevencija (gyvūnų izoliavimas, grupavimas ir pan.), todėl tarp gyvūnų masiškai plis infekcinės ligos, ir netgi sveiki į gyvūnų globos namus patekę gyvūnai gaiš patys arba bus nugaišinami tik kai jie susirgs. Ypač jautrūs infekcinėms ligoms yra gyvūnų jaunikliai, todėl dėl tokio laikymo labiausiai nukentės šios amžiaus grupės gyvūnai (nors tuo pačiu tai yra labiausiai žmonių pageidaujami gyvūnai). Tai visiškai prasilenkia su gyvūnų gerovės ir globos principais, ir netgi jei tokius gyvūnus bandoma gydyti, daugelis iš jų vis tiek nugaišta, patirdami didžiules kančias. Tokiais atvejais gyvūnų gerovė nukenčia itin stipriai.

Dėl šios priežasties Lietuvoje kol kas negalima įstatymiškai įtvirtinti nuostatos, kad nebus nugaišinamas nei vienas sveikas gyvūnas. Tai galėtų savarankiškai savo nuostatuose apsibrėžti tik tokio principo besilaikantys gyvūnų globos namai, galintys reguliuoti į juos patenkančių gyvūnų skaičių (atsisakyti priimti perteklinius gyvūnus) ir užtikrinti, kad visų globoje esančių gyvūnų gerovė yra pakankamo lygio bei maksimaliai užtikrinama ligų prevencija.

Aš labai norėčiau, kad sveiki neagresyvūs gyvūnai išties niekada nebūtų migdomi, bet, deja, atsižvelgiant į dabartinę situaciją Lietuvoje su beglobiais gyvūnais, kol kas tokį įstatymą priimti buvo visiškai neapgalvota. Pas mus kol kas beglobių gyvūnų yra ženkliai daugiau nei vietų visuose gyvūnų globos namuose...

Štai kiek daug komentarų ir galimybių patobulinti įstatymą buvo jau vienoje sąvokoje, užimančioje vos kelias viso įstatymo eilutes, o kiek dar daug galima pakeisti arba papildyti kitose jo vietose. Sakykime, kita ne ką mažiau aktuali problema - šuniukų daugintojai. Deja, jie šiame įstatyme išvis neaptarti, ir tokie žmonės toliau galės nevaržomai dauginti neva veislinius šuniukus be dokumentų, kurie turės genetinį polinkį ligoms, nebus tiriama jų tėvų sveikata, patino ir patelės atitikimas, psichikos testai...

Tačiau prisiminkime citatą iš šio dienoraščio pradžios, ir pažiūrėkime, kaip įstatymą svarstė Seimo nariai. Šiuo atveju aš asmeniškai rašau jiems pliusus arba minusus už išsakytas mintis (kai kurios iš jų mane privertė juoktis, nors vietomis tas juokas iš nevilties...)

A. Zuokienei - pliusas už idėją pavojingus šunis vertinti ne pagal veislę, o pagal elgseną, ir minusas už tai, kad vis dėlto greta vertinimo pagal elgseną ji siūlė palikti ir pavojingų veislių sąrašą. 

Ištrauka iš 2012 m. rugsėjo 18 d. posėdžio stenogramos:

A. ZUOKIENĖ (MSG). Par­la­men­ti­nių ty­ri­mų de­par­ta­men­tas pa­ren­gė ki­tų ša­lių pa­tir­ties ana­li­zę, ku­ri ro­do, kad ša­lys pa­vo­jin­gais pri­pa­žįs­ta šu­nis ne tik pa­gal jų veis­les, bet ir pa­gal šuns elg­se­ną. Pa­žy­mė­ti­na, kad pa­vo­jin­gas ga­li bū­ti ne tik tam tik­ros veis­lės šuo, bet ir bet ku­ris ki­tas šuo, tai pri­klau­so nuo jo dre­sa­vi­mo, lai­ky­mo są­ly­gų, sa­vi­nin­ko el­ge­sio su šu­ni­mi bei ki­tų ap­lin­ky­bių su­for­muo­tos šuns elg­se­nos.
Kaip yra, pa­vyz­džiui, Jung­ti­nė­je Ka­ra­lys­tė­je? Ten yra pri­im­tas Pa­vo­jin­gų šu­nų įsta­ty­mas, ku­ria­me drau­džia­mi šu­nų ti­pai. Pa­vo­jin­gi šu­nys skirs­to­mi pa­gal ti­pą, o ne pa­gal veis­lę. Tai reiš­kia, kad teis­mas spren­džia, ar koks nors šuo lai­ko­mas pa­vo­jin­gu, at­si­žvel­giant į jo fi­zi­nes cha­rak­te­ris­ti­kas, ir ar tai ati­tin­ka pa­vo­jin­go šuns ti­po ap­ra­šy­mą. Lat­vi­jo­je yra pa­na­šiai. Ki­to­se ša­ly­se, to­kio­se kaip Lie­tu­va, mes tu­ri­me nu­sta­tę de­šim­ties pa­vo­jin­gų šu­nų są­ra­šą ir jums vi­siems yra iš­da­lin­ta, vi­si ga­li­te pa­si­žiū­rė­ti, ko­kie šu­nys Lie­tu­vo­je va­di­na­mi ko­vi­niais, ko­kie šu­nys yra pa­vo­jin­gi. Ir yra tre­čias mo­de­lis, tai yra bū­tent to­kios ša­lys, ku­rio­se yra ir pa­vo­jin­gų veis­lių są­ra­šas, ir ga­li­my­bė nu­sta­ty­ti šu­nį pa­vo­jin­gu pa­gal tam tik­ras jo cha­rak­te­ris­ti­kas. Aš pa­tei­kiau di­džiu­lį pa­ke­tą, ku­ris in­kor­po­ruo­tų­si į šį įsta­ty­mą, kaip nu­sta­ty­ti šu­nį pa­vo­jin­gu ir kaip vi­sas tas me­cha­niz­mas veik­tų. Ko­mi­te­te ne­su­lau­kiau pri­ta­ri­mo ir šian­dien at­si­im­siu vi­są šį di­džiu­lį pa­ke­tą, ta­čiau at­ei­ty­je, ma­nau, ver­tė­tų prie to grįž­ti, nes taip tik­rai bū­tų daug sau­giau mū­sų vi­suo­me­nei ir mums vi­siems.
<...> Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, iš tik­rų­jų ga­nė­ti­nai gai­la, kad į dau­gy­bę pa­siū­ly­mų ne­bu­vo įsi­klau­sy­ta ir jiems pri­tar­ta. No­riu grįž­ti at­gal prie to, kad vis dėl­to vi­sa­me pa­sau­ly­je yra ne­ pa­vo­jin­gos veis­lės, o bū­tent iš­ski­ria­mi pa­vo­jin­gi šu­nys. Lie­tu­va nu­ė­jo leng­viau­siu ke­liu – mes kal­ba­me šia­me įsta­ty­me tik­tai apie 10 pa­vo­jin­gų veis­lių. Tuo tar­pu, jei­gu per­žiū­rė­si­me bet ku­rios ša­lies – ar Lat­vi­jos, ar An­gli­jos, ar dau­gy­bės Eu­ro­pos ša­lių pa­tir­tį, ten kal­ba­ma ne tik apie pa­vo­jin­gas veis­les, bet ir apie pa­vo­jin­gus šu­nis. Bet čia at­ei­ties Sei­mo dar­bas, nes tik­rai įsta­ty­mą rei­kės to­bulin­ti.


Jei A. Zuokienė būtų palikusi tik tą pasiūlymą, už kurį parašiau pliusą, būtų gerai, bet mintis uždrausti ne tik realiai agresyvius ir pavojingus šunis, bet ir tam tikras veisles, viską privedė iki absurdo - buvo pasiūlyta patvirtinti dar ir aprašą, kurio dėka pagal fiziologinius bei elgsenos požymius galima būtų atpažinti pavojingos veislės šuns mišrūną. Taigi A. Zuokienei dar vienas minusas už šią utopinę idėją bei už tai, kad kalbėdama tokiomis svarbiomis temomis dėl mišrūnų, iki šiol nežino, jog jiems dokumentai apskritai niekada neišduodami, o ne juos dėl kažkokių priežasčių slepia savininkai. Taip pat du minusai už tai, kad kalbėdama apie pavojingų veislių sąrašą, mini jame neegzistuojančias veisles ir už sutirštintas spalvas apie kovinių ir pavojingų veislių šunis, neturint jokios statistikos, kiek procentų nuo visų įkandimų sudaro būtent tokių šunų įkandimai. Ir kiek gi tų mirčių per metus Lietuvoje nuo tokių šunų?

A. ZUOKIENĖ (MSG). <...> Ka­dan­gi ne­gry­na­veis­lio šuns ver­ti­ni­mo pa­gal šuns sa­vy­bes pro­jek­tas ne­nu­ma­to, va­di­na­si, ko­vi­nio ir pa­vo­jin­go šuns miš­rū­nu ga­lės bū­ti pri­pa­žin­tas tik tas šuo, ku­ris tu­rės kil­mės do­ku­men­tus. Ne­nuos­ta­bu, kad dau­gu­ma to­kių šu­nų sa­vi­nin­kų ir ne­tu­ri kil­mės do­ku­men­tų, ir, ži­no­ma, jie sieks vi­saip iš­veng­ti tuos do­ku­men­tus pri­sta­ty­ti, ne­no­rė­da­mi lai­ky­tis tam tik­rų drau­di­mų ir tuos do­ku­men­tus nu­slėps. Taip nu­sta­ty­tas drau­di­mas ko­vi­nių ir pa­vo­jin­gų šu­nų miš­rū­nų at­žvil­giu iš es­mės bus ne­vei­kian­tis.
At­si­žvelg­da­ma į tai siū­lau nu­sta­ty­ti, kad miš­rū­nai ga­li bū­ti nu­sta­to­mi ne tik pa­gal vie­ną iš tė­vų, bet ir pa­gal tam tik­rus šuns po­žy­mius: fi­zio­lo­gi­nius ir elg­se­nos, jų ap­ra­šą pa­tvir­tin­tų Vals­ty­bi­nė mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­ba.
<...> šiuo me­tu, ma­no aki­mis žvel­giant, yra per ma­žai ri­bo­ji­mų, tik do­ku­men­tais įro­dy­ti, kad tai miš­rū­nas, yra tik­rai per ma­žai. To­dėl ma­no siū­ly­mas yra, kad Vals­ty­bi­nė mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­ba nu­ma­ty­tų tam tik­rą ap­ra­šą po­žy­mių, pa­gal ku­riuos taip pat bū­tų ga­li­ma šu­nį, ne­tu­rin­tį kil­mės do­ku­men­tų, įvar­din­ti kaip ko­vi­nio šuns miš­rū­ną. Tai la­bai rim­ta.

<...> Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, aš no­riu pa­sa­ky­ti, mes kal­ba­me ne apie kiek­vie­ną ten ku­rį nors šu­ne­lį, mes kal­ba­me apie ko­vi­nius šu­nis, mes kal­ba­me apie pa­vo­jin­gus šu­nis. Tai yra tik apie 10 veis­lių, ne­pa­pras­tai pa­vo­jin­gų. Jei­gu mes per­žiū­rė­tu­me vi­sas laik­raš­čių ant­raš­tes, kiek per­kan­di­mų, kiek su­ža­lo­ji­mų, kiek mir­čių! Mes kal­ba­me apie to­kius šu­nis! Mes ne­kal­ba­me apie tuos šu­niu­kus, ku­rie yra miš­rū­nai. Mes kal­ba­me apie ko­vi­nius šu­nis ir kal­ba­me apie pa­vo­jin­gus šu­nis. Tai­gi apie ko­vi­nius šu­nis, ku­rių yra tik dvi rū­šys, ir bū­tent dėl jų miš­rū­nų jūs da­bar ne­pri­ta­ria­te, tai pri­tar­ki­te bent dėl ki­tų aš­tuo­nių bai­siau­sių pa­sau­ly­je šu­nų, ku­riems žiau­riau­si, griež­čiau­si rei­ka­la­vi­mai yra vi­sa­me pa­sau­ly­je, bent jų, sa­ky­ki­me, miš­rū­nų cha­rak­te­ris­ti­koms nu­sta­ty­ti. Tai nė­ra bet ku­rie miš­rū­nai.
<...>Tik no­riu pa­sa­ky­ti, kad jei­gu bus iš­brauk­tas šis ri­bo­ji­mas, tai kai pa­ma­ty­si­te spau­do­je ant­raš­tes apie tai, kad koks nors bul­ter­je­ras ar ame­ri­kie­čių do­gas, bū­tent tos šu­nų rū­šys, ku­rios yra įtrauk­tos į pa­vo­jin­gų šu­nų są­ra­šą, veis­lių są­ra­šą, ne pa­vo­jin­gų šu­nų, pa­vo­jin­gų veis­lių są­ra­šą, tai ta­da pri­si­im­ki­te ir as­me­ni­nę at­sa­ko­my­bę, nes jūs bū­tent ir bū­si­te pri­si­dė­ję prie tų ne­lai­mių.
<..> Aš siū­liau, kad mes „miš­rū­no“ są­vo­ką api­brėž­tu­me pa­gal jo el­ge­sio ti­pą, t. y. kad Mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­ba pa­da­ry­tų miš­rū­no ap­ra­šą. Da­bar pa­gal tai, ką mes šian­dien pri­ėmė­me, miš­rū­nas bus tik tas, ku­ris tu­rės do­ku­men­tą. Man pa­sa­ky­ki­te bent vie­ną miš­rū­ną, ku­rį at­ėju­si pa­tik­rin­ti ko­kia nors ko­mi­si­ja… jo šei­mi­nin­kas ži­no­da­mas, kad jis tu­ri pa­vo­jin­go ar ko­vi­nio šuns, t. y. net ko­vi­nio šuns do­ku­men­tus, pa­sa­ky­ki­te man, kas juos su­ras? Mes pa­lie­ka­me spra­gą, nes pas mus miš­rū­nas yra tik tas, kas tu­ri do­ku­men­tą. Miš­rū­nas daž­niau­siai ir ne­tu­ri do­ku­men­to, o vis dėl­to miš­rū­nas taip pat yra ga­na pa­vo­jin­gas šuo. Šiuo at­ve­ju mes tik­rai el­gia­mės ga­na ne­at­sa­kin­gai.


P. Auštrevičiui - didelis pliusas už tai, kad aktyviai prisidėjo prie įstatymo kūrimo bei šias mintis:

P. AUŠTREVIČIUS (LSF). <...> ma­nau, kad tik­rai gy­vū­nų ge­ro­vė nė­ra fi­zio­lo­gi­nė ar bio­lo­gi­nė pro­ble­ma. Vi­sų pir­ma – tai eti­kos ir žmo­nių ben­druo­me­nės elg­se­nos pro­ble­ma. Nė­ra pik­tų gy­vū­nų, jei­gu ša­lia jų nė­ra žmo­nių, ku­rie lin­kę, kad jų gy­vū­nai bū­tų to­kie.
<...>Ko­le­gos, la­bai svar­bu, kad gy­vū­nų ir žmo­nių san­ty­kius mes for­muo­tu­me har­mo­nin­gai, ir tai pra­si­dė­tų nuo ma­žu­mės, kad vai­kai bū­tų mo­ko­mi tų tai­syk­lių ir to po­žiū­rio, o ne su­au­gu­sie­ji su­si­dur­tų su pro­ble­ma ir ne­ži­no­tų, kaip elg­tis. To­dėl aš vi­so­ke­rio­pai svei­ki­nu Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jos pri­im­tą pa­siū­ly­mą, at­ėju­sį iš vi­suo­me­ni­nin­kų ir tų, ku­rie šią pro­ble­mą ma­tė ir siū­lė, pa­pil­dy­tas pi­lie­ti­nio ug­dy­mo kur­sas

Dar vienas didelis pliusas P. Auštrevičiui už bandymą greičiau įvesti privalomą augintinių ženklinimą mikroschemomis. Gaila, kad šiam pasiūlymui buvo nepritarta, ir ši nuostata įsigalios tik nuo 2016 metų...

P. AUŠTREVIČIUS (LSF). <...> Ko­le­gos, čia yra es­mi­nis da­ly­kas. Jei­gu mes ne­pra­dė­si­me žy­mė­ti jau­nik­lių ir ati­dė­si­me tą da­ly­ką, ir vei­si­mas, ir par­da­vi­mas bus ne­reg­la­men­tuo­ja­mi, tai vė­liau mes su­kur­si­me tik dar di­des­nę pro­ble­mą. To­dėl iš tie­sų iš tų, ku­rie at­sa­kin­gai tuo už­si­i­ma, o tik to­kie žmo­nės tu­rė­tų, sa­ky­ki­me, šia veik­la už­si­im­ti, bū­tų rei­ka­lau­ja­ma, kad įsi­ga­lio­tų ne­del­siant, t. y. nuo 2013 m. pra­džios. Ir čia ne­su­kel­tų jo­kių pa­pil­do­mų nei pro­ble­mų, nei ką. Juo la­biau jums pa­tiems ar kam ki­tam, kas įsi­gis šu­niu­ką, no­rė­tų­si, kad jis bū­tų ir pa­žen­klin­tas, ir pana­šiai. To­dėl aš siū­lau pri­tar­ti ir lai­ky­tis šios nuo­sta­tos.
<...> Mie­lie­ji ko­le­gos, at­si­žvelg­da­mas į tai, kad gal­būt šu­nų žen­kli­ni­mas ga­lė­tų bū­ti kiek pa­vė­lin­tas kai­mo vie­to­vė­se, kur tie da­ly­kai kaip ir na­tū­ra­liau klos­to­si, yra ki­to­kios bu­vei­nės, jų lai­ky­mo są­ly­gos ir pa­na­šiai, su­tik­čiau, kad ten šu­nų žen­kli­ni­mas ga­lė­tų bū­ti kiek pa­vė­lin­tas, ta­čiau jis ne­abe­jo­ti­nai rei­ka­lin­gas. Jei­gu Lie­tu­vo­je su­žy­mė­tos ož­kos ir avys, tai ne­ma­nau, kad šu­nims tu­rė­tų bū­ti tai­ko­mi ki­ti rei­ka­la­vi­mai. O mies­to gy­ven­vie­tė­se, mies­tuo­se ir mies­to ti­po gy­ven­vie­tė­se aš siū­lau tą da­ry­ti grei­čiau, šiek tiek pa­anks­ti­nant, nu­ro­dant 2014 m. Tam yra sva­rių prie­žas­čių, nes ir vi­suo­me­nės svei­ka­ta su­si­ju­si su tuo, ir ben­dra sau­ga.


E. Pupiniui - pliusas už suvokimą, kad negalima imti vertinti, kuris šuo - pavojingos veislės mišrūnas, o kuris ne. Ir nedidelis minusas už tai, kad, panašu, niekada nėra girdėjęs apie šunų socializacijos testus, pagal kuriuos kuo puikiausiai galima įvertinti šunų psichiką ir pavojingumą.

E. PUPINIS (TS-LKDF). <...> Taip pat, kaip mi­nė­jau, dėl šu­nų. Iš tik­rų­jų čia jau ger­bia­ma­sis P. Aušt­re­vi­čius sa­kė – ne taip vis­kas pa­pras­ta. Veis­les nu­sta­to ki­no­lo­gų drau­gi­jos, tarp­tau­ti­nės or­ga­ni­za­ci­jos, ir mes ne­ga­li­me čia kam nors lais­vai ati­duo­ti funk­ci­ją nu­sta­ty­ti, ar pa­vo­jin­gas, ar ne­pa­vo­jin­gas šuo, ypač kai yra kai­my­ni­niai san­ty­kiai. Čia bu­vo tam tik­rų siū­ly­mų, kad kai­my­nas ga­li pa­sa­ky­ti, kad ta­vo šuo pa­vo­jin­gas, ir pra­dė­ti pro­ce­są, to šuns ap­kal­ti­ni­mo pro­ce­dū­rą, kad jis pa­vo­jin­gas. Po to tą šu­nį rei­kia siųs­ti į kur­sus, kad jį per­auk­lė­tų, ir ta­da vėl tas kai­my­nas ga­lės lai­ky­ti šu­nį. Aiš­ku, to­kių da­ly­kų mes ne­ga­li­me leis­ti. Ir kaš­tai, ir žmo­nių san­ty­kiams bus tam tik­ras pa­vo­jus.
Vėl­gi, kaip čia bu­vo mi­nė­ta, ko ge­ro, vis­ko mes ne­ga­lė­si­me reg­la­men­tuo­ti įsta­ty­mais. Juo la­biau kad šu­niui ne­duo­si­me, pa­vyz­džiui, tes­to, jis ne­at­sa­kys pa­gal sa­vo cha­rak­te­rį ir pa­gal tai ne­ga­li­ma ver­tin­ti. Ly­giai taip pat to tes­to ne­ga­li­me duo­ti žmo­nėms, nes kiek­vie­nam žmo­gui ki­taip at­ro­do. Gal ir pe­ki­nu­kas bai­siai at­ro­dys, jei­gu jo snu­ku­tį iš­di­din­si.
<...> Bū­tų di­des­nė spra­ga, jei­gu mes pri­pa­žin­tu­me to­kią ne­są­mo­nę, kai kiek­vie­nas kai­my­nas ga­li pa­da­ry­ti ta­vo šu­nį pa­vo­jin­gu vi­suo­me­nei.


Dar pliusas E. Pupiniui už pasisakymą:

E. PUPINIS (TS-LKDF). Tik­rai gai­la, ko­le­gos, kad mes vi­są sa­vo kom­pe­ten­ci­ją ski­ria­me tik šu­nims. Šis įsta­ty­mas tik ma­ža da­li­mi su­si­jęs su šu­ni­mis. Tai yra Gy­vū­nų glo­bos įsta­ty­mas, tai yra įsta­ty­mas, ku­riuo mes su­tvar­ko­me tei­si­nę ba­zę, ku­rią reg­la­men­tuo­ja Eu­ro­pos Są­jun­gos tei­sė dėl gy­vū­nų glo­bos. Čia mes ir no­rė­tu­me, kad dau­giau bū­tų kal­ba­ma apie gal­vi­jus, ku­rie ve­ža­mi, ku­rie vei­sia­mi, kad bū­tų lai­ko­ma­si ge­ne­ti­kos tai­syk­lių, kad ne­bū­tų to­je sri­ty­je pa­žei­di­mų, o mes vi­są kom­pe­ten­ci­ją nu­krei­pia­me į šu­nų lai­ky­mą. Sa­vai­me su­pran­ta­ma, tai la­bai svar­bu, šia­me įsta­ty­me taip pat yra nu­ma­ty­ta tam tik­ra ad­mi­nist­ra­ci­nė at­sa­ko­my­bė, tiks­liau, ki­ta­me įsta­ty­me bus, kad bū­tų ma­žiau pa­vo­jų, bet la­bai svar­bu, kad ne­bū­tų ir ty­čio­ja­ma­si iš gy­vū­nų. Mes ma­tė­me ne vie­ną at­ve­jį, kai tei­sė­sau­ga ne­ži­no, ką da­ry­ti, ir tei­sės ak­tuo­se nė­ra reg­la­men­tuo­ta, kai žmo­nės mė­to tuos gy­vū­nus nuo til­tų.
Dar vie­nas svar­bus da­ly­kas. Mes vėl­gi tu­ri­me įženg­ti į tam tik­rą ci­vi­li­za­ci­jos ly­gį, kai gy­vū­nai tu­rė­tų bū­ti žen­kli­na­mi, nes tik­rai ma­to­me ir tu­ri­me tam tik­rų pro­ble­mų, kai gy­vū­nus, ku­rie at­si­bos­ta, po ke­le­rių me­tų žmo­nės, ne­pri­si­im­da­mi at­sa­ko­my­bės, iš­me­ta į lau­ką, pa­lei­džia į miš­kus, ir mes ne­ži­no­me, kie­no tas gy­vū­nas. Vals­ty­bė tu­ri rū­pin­tis ne­ži­no­da­ma to pa­žei­dė­jo, ku­ris taip pa­si­el­gė su gy­vū­nu. Tas tei­sės ak­tas tu­ri bū­ti pri­im­tas, nes jis įgy­ven­dins la­bai daug svar­bių da­ly­kų, pa­da­lins kom­pe­ten­ci­jas tarp at­ski­rų mi­nis­te­ri­jų. Be to, mes tu­ri­me pro­ble­mų ir su švie­ti­mo sis­te­ma, nes ne­bu­vo reg­la­men­tuo­ta, jog vis dėl­to vai­kai tu­ri bū­ti auk­lė­ja­mi taip, kad my­lė­tų gy­vū­nus. Ap­skri­tai, ma­ny­čiau, tas tei­sės ak­tas tik­rai duos tam tik­rą po­stū­mį gy­vū­nų glo­bos ir gy­vū­nų ge­ro­vės už­tik­ri­ni­mo link. Siū­lau pri­im­ti.


K. Kuzminskui - minusas už A. Zuokienės idėjų palaikymą, nes pats dirbdamas chirurgu irgi vargu ar renka statistiką, nuo kokių būtent šunų nukentėjo jo pacientai.

K. KUZMINSKAS (TS-LKDF). La­bai ačiū. La­bai ge­rai, kad teik­ta ši įsta­ty­mo pa­tai­sa. Ma­nau, la­bai ak­tu­a­li. Kon­kre­čiai, kai dir­bu chi­rur­gu, kiek man te­ko vai­kų gel­bė­ti…
E. PUPINIS (TS-LKDF). Ne apie tai kal­ba­ma.
K. KUZMINSKAS (TS-LKDF). Apie tai yra kal­ba­ma. Nes mes ne­at­skir­si­me tik­rai, kur jūs ža­da­te su­ra­šy­ti, kur ypa­tin­gi ko­vi­niai ir vi­sa ki­ta. Tie miš­rū­nai taip pat yra pa­vo­jin­gi. Vai­kai jau ne­be­ga­li va­ži­nė­ti dvi­ra­čiais, nes įvai­rūs šu­nys už­puo­la. Tai­gi pri­ta­riu, kad rei­kia su­griež­tin­ti tų šu­nų lai­ky­mą.


K. Daukšiui - pliusas už pasisakymą:

K. DAUKŠYS (DPF). Ka­dan­gi aš pats tu­riu šu­nį miš­rū­ną, aiš­ku, ne ko­vi­nį, no­riu pa­sa­ky­ti vie­ną pa­pras­tą da­ly­ką – ne šuo pa­vo­jin­gas, šei­mi­nin­kas pa­vo­jin­gas. Jei­gu šei­mi­nin­kas mo­kys, jis ir iš pu­de­lio pa­da­rys ko­vi­nį šu­nį ir už­grauš ką no­ri­te. Tai apie tai gal­vo­ki­te, kad žmo­gaus gy­ve­ni­mas ne­bū­tų šu­niš­kas, ta­da ir šu­nys bus žmo­giš­ki.

J. Razmai - riebus minusas už pasiūlymą išvis nesvarstyti Gyvūnų globos, laikymo ir naudojimo įstatymo priėmimo.

Ištrauka iš 2012 m. spalio 2 d. posėdžio stenogramos:

J. RAZMA (TS-LKDF). Aš no­riu dar pa­siū­ly­ti šian­dien iš­brauk­ti Gy­vū­nų glo­bos įsta­ty­mo pro­jek­tą. Yra vie­nas toks pa­pras­tas klau­si­mas. Aš ma­nau, kad Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­ja tu­rė­tų ofi­cia­liai… ne pir­mi­nin­kas at­si­sto­jęs, o ap­svars­ty­ti ir ofi­cia­liai pa­sa­ky­ti, ar ga­li bal­suo­ti tie Sei­mo na­riai, ku­rie tu­ri ko­kius nors gy­vū­nus. Pa­pras­tas klau­si­mas. Sa­ky­kim, aš tu­riu šu­nį. Jei­gu kiek­vie­nas čia as­me­niš­kai pra­dė­si­me ar taip, ar taip elg­tis, tai ne­bus vi­sai ge­rai. Ar čia yra toks ga­na vi­suo­ti­nis da­ly­kas, kad ga­li­ma to ne­pai­sy­ti, bet toks klau­si­mas ky­la.
PIRMININKĖ. Jūs frak­ci­jos var­du pra­šo­te iš­brauk­ti iš dar­bo­tvarkės?
J. RAZMA (TS-LKDF). Taip. Be to, ir iš vi­suo­me­nės gir­di­me to­kių kal­bų – ar jūs Sei­me ne­tu­ri­te kuo už­si­im­ti, kad pas­ku­ti­nėm die­nom čia šu­nų ir ka­čių rei­ka­lus spren­džia­te? (Bal­sai sa­lė­je)
PIRMININKĖ. Dar P. Aušt­re­vi­čius, ir ta­da ap­si­sprę­si­me dėl kiek­vie­no siū­ly­mo.
P. AUŠTREVIČIUS (LSF). Sei­mo Pir­mi­nin­ke, ko­le­gos, aš siū­ly­čiau, kad ger­bia­mo­jo A. Sa­la­ma­ki­no ko­mi­si­ja ne­tru­kus ap­svars­ty­tų J. Raz­mą. Jis bal­sa­vo už šei­mos kon­cep­ci­ją ir ki­tus da­ly­kus. Kaip ži­no­te, tu­ri vai­kų. Va­di­na­si, jis jau iš es­mės su­mai­šė ir su­si­mai­šė pats po­li­tiš­kai. Pas­ta­ra­sis pa­siū­ly­mas dėl gy­vū­nų yra vi­siš­kai ne­su­pran­ta­mas. Man at­ro­do, tik­rai kuo grei­čiau rin­ki­mai tu­ri pra­ei­ti, nes su­si­mai­šė kai kam pro­tai. Aš siū­ly­čiau net ne­bal­suo­ti dėl to, o pa­tvir­tin­ti to­kią dar­bo­tvarkę, ko­kia yra. (Triukš­mas sa­lė­je)


J. Šimėnui - minusas už pasiūlymą prašyti kaimynų malonės leisti laikyti namuose augintinį.

J. ŠIMĖNAS(TS-LKDF) Ma­no siū­ly­mas yra toks, kad pri­va­lo­ma de­rin­ti vi­sų šu­nų, ne tik ko­vi­nių, bet vi­sų šu­nų lai­ky­mą laip­ti­nė­se, kaip yra pa­ra­šy­ta Ci­vi­li­nia­me ko­dek­se. Ci­vi­li­nia­me ko­dek­se aiš­kiai įvar­dy­ta ir ma­no pa­siū­ly­mas su tuo su­si­jęs. Aš jį pa­tei­kiau to­dėl, kad gy­ve­na­mie­ji na­mai yra sta­ty­ti ne šu­nims gy­ven­ti, o žmo­nėms, to­dėl rei­kia su­de­rin­ti šu­nų lai­ky­mą su žmo­nių gy­ve­ni­mu dau­gia­bu­čiuo­se na­muo­se.

P. Luomanui - pliusas už pasisakymą:

P. LUOMANAS (TS-LKDF) Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, pri­si­pa­žin­siu. La­bai gai­la. Vie­nuo­li­ka me­tų tar­na­vo ame­ri­kie­tiš­kas pit­bul­ter­je­ras. Nė vie­nam nė­ra įkan­dęs. Čia kaip ir žmo­gų, kaip tu auk­lė­si. Jei­gu bu­te yra šuo, tai jis tie­siog tu­ri at­lik­ti sa­vo funk­ci­ją. Jei­gu jis ag­re­sy­vus, tai jis kaip sar­gas. Nes ži­no­me ir įsi­lau­ži­mus. Tai gal kaip tik ne­kil­tų nie­kam no­ras bels­tis į du­ris ir lauž­ti. Man at­ro­do, to­kios fo­bi­jos, kad jau to gy­vū­no… Šei­mi­nin­kas at­sa­ko už jį. Ir aiš­kin­ti to­kiais glo­ba­liais pa­vyz­džiais, ten ke­lios rū­šys yra… Kaip auk­lė­si, taip ir tu­rė­si.

Na, ir pabaigai - statistika, kas 2012 m. spalio 3 d. balsavo už naujojo įstatymo priėmimą, o kas susilaikė (balsuojančių prieš nebuvo). Panašu, kad susilaikė tie, kam gyvūnų globa ir apsauga visai nerūpi...http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_sale.bals?p_bals_id=-14710

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą