2012 m. rugsėjo 19 d., trečiadienis

Nuo šiol apie gyvūnų globą privalu supažindinti moksleivius

2012 m. liepos 26 d. Švietimo ir mokslo ministerija patvirtino Žmogaus saugos bendrąją programą, kuri turi būti plėtojama pradiniame, pagrindiniame ir viduriniame ugdyme. Galiu tik nuoširdžiai pasidžiaugti, kad į šią programą buvo įtrauktos ir saugaus elgesio su gyvūnais bei gyvūnų globos temos. Trumpai pristatau svarbiausius ir įdomiausius momentus iš šios programos, o išsamiau galite pasiskaityti žemiau tekste įkeltose nuorodose (susisteminta informacija) arba pilname Žmogaus saugos bendrosios programos dokumento tekste bei prieduose.

Jau 1-2 klasių moksleiviai turi būti mokomi atsakingai elgtis aplinkoje, kurioje yra gyvūnų - kaip elgtis su gyvūnais ir kaip elgtis pastebėjus netinkamą elgesį su jais, kaip elgtis radus benamį gyvūną ir kai gyvūnas yra nukentėjęs.

3-4 klasių moksleiviai turi būti mokomi jausti pagarbą bet kokios rūšies gyvūnų gyvybei bei atsakomybę už jo ir savo gyvybę, savo ir kitų asmenų sveikatos išsaugojimą bendraujant su gyvūnais. Ugdomi vaikų gebėjimai gerbti, globoti, rūpintis gyvūnais ir atsakingai elgtis su jais. Vaikai turi būti supažindinami su pagrindinėmis gyvūnų teisėmis ir laisvėmis (šioje vietoje norėjau įkelti nuorodą į Vikipediją apie 5 pagrindines gyvūnų laisves, bet pasirodo lietuvių kalba apie tai nėra nei vieno atskiro straipsnelio ne tik Vikipedijoje, bet ir kituose šaltiniuose!), naminio gyvūno šeimininko atsakomybe už naminio gyvūno poelgius, jo ir aplinkinių gerovę.

5-6 klasėse turėtų būti ugdomas gebėjimas prisiimti atsakomybę už naminių gyvūnų ir savo augintinio bei aplinkinių saugumą, moksleiviai turėtų sužinoti pagrindines žmogaus klaidas, dėl kurių jis nukenčia nuo agresyvaus naminio ar laukinio gyvūno.

7-8 klasių moksleivių ugdymo programoje nurodyti labai svarbūs momentai, kuriuos jie turi suprasti - 1) pagrįsti gyvūno socializacijos būtinumą ir įtaką savo ir visuomenės saugumui; 2) paaiškinti, kaip gyvūno fiziologinės ir/ar psichologinės savybės gali sukelti pavojų visuomenės saugumui. Manau, kad apie gyvūnų socializaciją ir nuo jos priklausančias gyvūnų psichologines savybes žino netgi ne visi suaugusieji, tad džiugu, kad apie ją bus aiškinama jau mokykloje.

9-10 klasių moksleiviai jau turėtų dalyvauti kuriant saugią ir darnią aplinką sau, bendruomenei ir gyvūnams. Jie turėtų mokėti paaiškinti, kaip bendravimas su gyvūnu gali pagerinti žmogaus savijautą bei pateikti pavyzdžių, kaip informacijos sklaida prisideda prie gyvūnų gerovės ir žmogaus saugos užtikrinimo.

11-12 klasėse turėtų būti ugdomi moksleivių įgūdžiai stebėti aplinką, įvardyti priemones, kurios spręstų problemas, susijusias su saugos reikalavimais ir jų nesilaikymu, nurodyti, į ką kreiptis reikalingos pagalbos, suformuluoti kreipimąsi. Visus šiuos įgūdžius juk galima pritaikyti ir apsaugant gyvūnus nuo žiauraus elgesio!

Būtų išties šaunu, jei mokytojai, rengdami pamokas šiomis temomis, nepamirštų bendradarbiauti su viešosiomis įstaigomis, gyvūnų prieglaudomis bei kitomis gyvūnų globos ir apsaugos organizacijomis - juk jose dirbantys žmonės geriausiai žino situaciją ir gali apie daugelį dalykų papasakoti iš savo patirties. Jei norėtumėte, kad Jūsų mokykloje apsilankytų viešosios įstaigos „Vibrisė“ atstovai, drąsiai rašykite el. paštu!

Jeigu Jums patiko šis straipsnis ir norėtumėte nepraleisti kitų dienoraščio įrašų - prenumeruokite pranešimus elektroniniu paštu!

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą